Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Tài Chính

Chính sách tiền tệ là gì? Mục tiêu của chính sách tiền tệ hướng đến là gì, phân loại ra sao và bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Khi trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình thái kinh tế này cũng như vai trò của những chính sách tiền tệ với nền kinh tế quốc gia.

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ là gì? Chính sách tiền tệ có tên tiếng Anh là Monetary policy, đây là khái niệm để chỉ những hành động do ngân hàng trung ương của quốc gia để kiểm soát cung tiền. Mục đích của những chính sách này đều nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân bền vững.

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ bao gồm quá trình soạn thảo, công bố và thực hiện kế hoạch của ngân hàng trong đó hội đồng tiền tệ hoặc cơ quan tiền tệ có thẩm quyền kiểm soát lượng tiền và các kênh tiền mới. Để thực hiện những hành động này sẽ phải thông qua việc sửa đổi lãi suất, mua hoặc bán trái phiếu chính phủ, điều tiết tỷ giá hối đoái và điều chỉnh ngân quỹ tiền mà các ngân hàng dùng làm dự trữ.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ hướng đến những mục đích cơ bản sau:

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Chính sách tiền tệ đảm bảo mục tiêu kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 • Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc gia.

 • Đảm bảo khả năng thanh toán của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, linh hoạt và điều hành lãi suất, tỷ giá hợp lý.

 • Bảo đảm giá trị tiền Việt Nam, hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa.

 • Sản xuất và thực hiện các chương trình kết nối vốn vay ngân hàng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vào lĩnh vực chủ chốt.

 • Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.

Chính sách tiền tệ có mấy loại?

Chính sách tiền tệ được chia làm 2 loại gồm: Chính sách tiền tệ mở rộng và chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong đó:

Chính sách tiền tệ mở rộng

Chính sách tiền tệ mở rộng là chính sách mà Ngân hàng Trung ương nới lỏng mức cung tiền lớn hơn mức bình thường chi cho nền kinh tế, giảm lãi suất. Điều này sẽ làm tăng tổng cầu, thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho lao động.

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Chính sách tiền tệ mở rộng là chính sách nới lỏng cung tiền hơn bình thường

Từ đó mở rộng quy mô nền kinh tế, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Khi chính sách mở rộng tiền tệ được thực hiện cũng có nghĩa là Chính phủ đang thực hiện chính sách tiền tệ chống suy thoái.

Thường Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng qua 1 trong 3 cách sau:

 • Mua vào trên thị trường chứng khoán

 • Hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc

 • Hạ thấp mức lãi suất chiết khấu

Chính sách tiền tệ thắt chặt

Chính sách tiền tệ thắt chặt là chính sách mà Ngân hàng Trung ương giảm bớt mức cung tiền trong nền kinh tế, tăng lãi suất trên thị trường để thu hẹp tổng cầu, giảm mức giá chung. Chính sách này sẽ được áp dụng khi nền kinh tế đã có sự phát triển thái quá, lạm phát tăng. Đây là chính sách để chống lạm phát cho nền kinh tế quốc gia.

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Chính sách tiền tệ mở rộng là chính sách giảm cung tiền hơn bình thường

Ngân hàng Trung ương thường thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng các biện pháp như:

 • Bán ra trên thị trường chứng khoán.

 • Tăng mức dự trữ bắt buộc.

 • Tăng lãi suất chiết khấu, kiểm soát chặt hoạt động tín dụng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ sẽ chịu sự tác động của nhiều yếu tố như:

Chính sách tiền tệ là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng?

Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ là gì?

 • Yếu tố cạnh tranh: nếu thị trường tài chính ít sự cạnh tranh thì khả năng điều tiết của chính sách tiền tệ cũng bị ảnh hưởng.

 • Sự đa dạng hóa của thị trường tài chính: cung tiền nằm ngoài tín dụng ngân hàng càng bị tác động bởi nhiều yếu tố thì càng hạn chế sự tác động của chính sách tiền tệ.

 • Bị tắc động bởi tài chính của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp qua khả năng tiếp cận vốn, các danh mục đầu tư tài chính và trạng thái tài chính ban đầu của cá nhân và doanh nghiệp.

 • Chính sách ngoại hối: khi khả năng thay thế ổn định, chính sách tiền tệ sẽ bị trung hòa qua sự dịch chuyển vốn. Việc tăng khả năng tiếp cận dòng vốn từ nước ngoài làm giảm tác động của chính sách tiền tệ lên tổng cầu.

 • Tình trạng đô la hóa bằng tiền mặt sẽ hạn chế khả năng đo lường cung tiền trong nền kinh tế, mất cân đối kỳ hạn và chênh lệch loại tiền tệ.

Hy vọng rằng những chia sẻ trên đã có thể giúp bạn hiểu được chính sách tiền tệ là gì. Từ đó hiểu được mục tiêu của chính sách tiền tệ cũng như phân loại và những yếu tố ảnh hưởng đến hình thái kinh tế này.

Bài viết liên quan