Chính sách xã hội là vấn đề rất được nhà nước cùng toàn thể công dân quan tâm. Bởi các chính sách xã hội góp phần thúc đẩy nhà nước và đời sống người dân phát triển. Vậy chính sách xã hội là gì? Chức năng của chính sách xã hội gồm những gì? Đối tượng được hưởng chính sách xã hội gồm những ai? Hãy cùng Blog Trần Phú tìm hiểu nhé.

Khái niệm “ chính sách xã hội là gì?”

Chính sách xã hội là gì? Chức năng của chính sách xã hội cho công dân

Khái niệm chính sách xã hội 

Chính sách xã hội là một dạng văn bản được ban hành nhằm hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn hoặc có công với đất nước. Giúp họ nhận được những dịch vụ, chính sách xã hội tốt nhất, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.

Hiểu một cách đơn giản chính sách xã hội là tổng hợp các phương thức, biện pháp được các tổ chức chính trị cùng Đảng và nhà nước đưa ra. Nhằm mục đích thoả mãn về nhu cầu vật chất, tinh thần của toàn bộ công dân. Đồng thời, các chính sách đưa ra phải phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Yêu cầu người dân phải thực hiện theo những chính sách xã hội do nhà nước ban hành nhằm giúp đất nước phát triển đúng hướng.

Chức năng của chính sách xã hội 

Chính sách xã hội do nhà nước ban hành đảm nhiệm những chức năng sau:

 • Ổn định xã hội: Thông qua các chính sách xã hội được ban hành cho từng tầng lớp để giảm bớt hay rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Mang đến cho công dân điều kiện phát triển cũng như tiếp cận những quyền con người đáng được hưởng.

 • Đảm bảo an sinh xã hội: Mỗi nhóm đối tượng sẽ nhận được chính sách xã hội phù hợp. Đảm bảo toàn bộ công dân có cuộc sống tốt đẹp trong sự phát triển chung của xã hội.

 • Thông qua chính sách xã hội, các cấp quản lý, lãnh đạo nắm bắt được tình hình xã hội. Từ đó đưa ra những chính sách thiết thực và hỗ trợ tốt nhất cho công dân.

 • Chính sách xã hội góp phần đánh giá sự phát triển đồng đều về kinh tế- xã hội của một đất nước.

 • Các chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát triển đồng bộ kinh tế và đời sống người dân.

Chính sách xã hội là gì? Chức năng của chính sách xã hội cho công dân

Chức năng của chính sách xã hội

Đối tượng hưởng chính sách xã hội là ai? 

Hiện nay, nhà nước xác định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách xã hội cụ thể như sau:

 • Nhóm công dân dân tộc thiểu số đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

 • Công dân ưu tú liên tục nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua do tỉnh- thành phố- bộ công nhận và cấp bằng khen.

 • Nhóm đối tượng là thương binh liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động trên 81%, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

 • Hộ gia đình có thành viên là thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

 • Quân nhân, công an nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ trên 24 tháng và đã xuất ngũ.

 • Hộ chính sách xã hội như: hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ gia đình người dân tộc thiểu số.

 • Hộ gia đình bị ảnh hưởng chất độc màu da cam do chiến tranh.

Đó là những nhóm đối tượng được hưởng chính sách xã hội do Đảng và nhà nước ban hành. Thông qua chính sách xã hội giúp họ ổn định an sinh, sớm tiếp cận những dịch vụ tốt hơn trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng bộ cho đất nước.

Chính sách xã hội là gì? Chức năng của chính sách xã hội cho công dân

Đối tượng được hưởng chính sách xã hội gồm những ai

Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm “chính sách xã hội là gì” và những chức năng, đối tượng được nhà nước hỗ trợ chính sách. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu đúng hướng về các chính sách của nhà nước ban hành.

Bài viết liên quan