Câu hỏi Công nợ tiếng anh là gì? được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Vậy nên, Blog Trần Phú sẽ trả lời câu hỏi trên trong bài viết viết này.

Công nợ tiếng anh là gì? Định nghĩa và ví dụ liên quan

Công nợ là gì?

Công nợ là gì? Diễn giải như thế này một doanh nghiệp khi có phát sinh các nghiệp vụ mua, bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… hoặc phát sinh thanh toán tiền trong kỳ với một cá nhân/ tổ chức khác, số tiền còn lại nợ sang kỳ sau được gọi tắt là công nợ. Người đảm nhận việc theo dõi công nợ này với khách hàng được gọi là kế toán công nợ.

Công nợ được chia ra làm 2 loại:

  • Công nợ phải thu
  • Công nợ phải trả.

Công nợ tiếng anh là gì?

Nếu bạn chưa biết công nợ trong tiếng anh là gì? Có thể tham khảo bên dưới đây:

Debt: Công nợ

  • Ví dụ: How could you sell the debt on my farm to the gringos? (Làm sao anh có thể bán công nợ của nông trại tôi cho người ngoại quốc? )
  • Ví dụ: This graph shows the debt (Biểu đồ này nói về công nợ)
  • Ví dụ: Portfolio investments – paper debt such as stocks , bonds , mutual funds and insurance (Danh mục theo đầu tư và các khoản đầu tư công cụ nợ chẳng hạn cổ phiếu , trái phiếu , quỹ đầu tư tín thác , bảo hiểm )

Mortgage, liabilities, wages, entire, investments, indebtedness: Công nợ

  • Ví dụ: Only the death of another perfect man could pay the wages of sin. ( Chỉ có sự chết của một người hoàn toàn khác mới có thể trả được công nợ của tội lỗi.)
  • Ví dụ: Portfolio – paper investments such as stocks , bonds and mutual funds (Xét về danh mục đầu tư  và danh mục đầu tư công nợ chẳng hạn cổ phiếu , trái phiếu , quỹ đầu tư tín thác. )
  • Ví dụ: Europands have been suggested as an effective way to tackle the European indebtedness though they remain controversial . (Số trái phiếu của Europand được đề xuất như là một biện pháp đối phó hữu hiệu với cuộc khủng hoảng công nợ của Châu  u dù vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi .)

Hy vọng bài viết Công nợ tiếng anh là gì? sẽ giúp bạn có thêm kiến thức mới phục vụ cho quá trình làm việc và học tập nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *