Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tổng Hợp

Doanh nghiệp đang hoạt động không được tốt dẫn tới việc kinh doanh không hiệu quả, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm dừng đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Thay vì doanh nghiệp làm thủ tục ngưng hoạt động. Dưới đây là các quy định của pháp luật về việc tạm ngừng kinh doanh của các doanh nghiệp theo quy định mới nhất được áp dụng từ năm 2021.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là gì?

Theo điều 41 của nghị định 01/2021/ND – CP quy định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh được thể hiện như sau:

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm việc tạm ngừng kinh doanh. Đây là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện việc tạm ngừng hoạt động việc kinh doanh được quy định trong khoản 1 điều 206 trong luật doanh nghiệp.

Ngày chuyển tình trạng pháp lý để có thể tạm ngừng hoạt động kinh doanh là ngày doanh nghiệp phải bắt đầu thực hiện việc ngừng kinh doanh chính là ngày kết thúc hoạt động của doanh nghiệp. Khi đã thông báo lên cơ quan thuế hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục hoạt động kinh doanh thì ngày đó là ngày kết thúc việc ngừng kinh doanh.

Tham khảo thêm: Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Ở thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Trên thực tế thì có nhiều doanh nghiệp sẽ không lập ra và không kinh doanh tại trụ sở của mình hoặc sẽ không hoạt động kinh doanh cho nên sẽ không kê khai thuế đầy đủ.

Khi xảy ra những vi phạm trên thì cục thuế sẽ đóng mã số thuế của bạn đối với những doanh nghiệp này. Cho nên, nếu như bạn muốn làm thủ tục ngừng đăng ký cho doanh nghiệp thì bạn cần phải thực hiện việc khôi phục mã số thuế.

Các doanh nghiệp sẽ có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động cho doanh nghiệp với các cơ quan đăng ký trước 3 ngày khi ngừng hoạt động.

Thời hạn tạm ngừng hoạt động trong khoảng bao lâu

Việc ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo quy định cũ tối đa sẽ là 2 năm. Tuy nhiên, theo như nghị định 01/2021/NĐ – CP sẽ không còn quy định này và mức thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ là 1 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể tạm thời ngừng kinh doanh nhiều lần mà không bị giới hạn thời gian.

Khai nộp thuế trong khoảng thời gian tạm ngừng kinh doanh

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có thể thực hiện tạm ngừng hoạt động nhiều lần

Khi doanh nghiệp của bạn đang phải tạm ngừng hoạt động và sẽ phải thực hiện việc kê khai cũng như nộp thuế như sau:

Lệ phí môn bài: Doanh nghiệp đang hoạt động sẽ phải gửi cơ quan thuế quản lý về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh với những điều kiện văn bản để tạm ngừng hoạt động sản xuất và kinh doanh trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.

Trong trường hợp bạn tạm ngừng hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh bạn sẽ không cần phải đảm bảo điều kiện được nêu trên thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài cả năm

Ngoài ra, theo quy định trong khoản 3 điều 4 trong thông tư 302/2016/TT-BTC việc tổ chức chi nhánh văn phòng đại diện cũng như địa điểm kinh doanh được thành lập và được cấp đăng ký thuế cũng như mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì người nộp thuế sẽ phải chịu thuế môn bài cả năm.

Còn nếu như thành lập và cấp đăng ký trong 6 tháng cuối thì doanh nghiệp chỉ cần chịu thuế môn bài 50% trong năm đó.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian miễn phí thuế môn bài. Trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm khi nộp phí môn bài cả năm.

Các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trước 3 ngày khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp. Đối với những đơn vị khác sẽ phải gửi trước ít nhất 01 ngày làm việc. Những đơn vị phụ thuộc sẽ phải tạm ngừng nếu như đơn vị chính đã tạm ngừng hoạt động.

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ không phải phát sinh bất cứ khoản nào trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động. Trong trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trong năm hoặc như năm tài chính sẽ vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế của năm.

Đối với lệ phí môn bài thời thời gian nộp giấy tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải trước ngày 30/1.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp của bạn sẽ phải thực hiện nộp thuế đầy đủ và thanh toán số nợ còn lại. Nếu như tiếp tục thanh tpasn các khoản nợ còn lại bạn phải hoàn thành và thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng cũng như người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ và người lao động có những thỏa thuận cá nhân khác.

Trên thực tế thì các doanh nghiệp còn nợ thuế sẽ không được phép tạm ngừng kinh doanh cho tới khi hoàn thành nghĩa vụ của cơ quan thuế đề ra.

Mong rằng những thông tin về việc tạm ngừng kinh doanh trên sẽ giúp bạn hiểu phần nào về các thủ tục cũng như điều kiện để doanh nghiệp. Từ đó bạn có thể thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như chuẩn bị hồ sơ thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh chính xác nhất. Hoặc bạn có thể liên hệ các bên cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh để tham khảo những ý kiến từ chuyên gia nhé.

Bài viết liên quan