Mục tiêu là gì? Mục tiêu tiếng anh là gì? câu hỏi được nhiều người quan tâm đến và hôm nay Blog Trần Phú sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc. Hy vọng bạn sẽ có thêm một số từ vựng mới cho bản thân.

Mục tiêu tiếng anh là gì? Các ví dụ liên quan

Mục tiêu là gì?

Theo Wikipedia thì mục tiêu được định nghĩa như sau:

Mục tiêu là một ý tưởng của tương lai, hoặc quả mong muốn là một người hay một nhóm người đã hình dung ra, kế hoạch và cam kết để đạt được. Những nỗ lực để đạt được mục tiêu trong một hữu hạn thời gian, bằng cách đặt ra hạn chót.

Mục tiêu tiếng anh là gì?

target   { noun } : The database on which an operation acts.

Ví dụ: Aim at the target with this gun. (Nhắm thẳng vào mục tiêu bằng khẩu súng này. )

aim  { verb }

Ví dụ: Aim at the target with this gun.(Nhắm thẳng vào mục tiêu bằng khẩu súng này.)

object      { noun }

Ví dụ: How can you expect them to understand your objectives? ( Làm sao mà anh mong chúng nó hiểu mục tiêu của anh được? )

objective { noun }

Ví dụ: How can you expect them to understand your objectives? ( Làm sao mà anh mong chúng nó hiểu mục tiêu của anh được?)

cause   { noun }

Ví dụ: The conquest of Britain is a lost cause. ( Việc chinh phục nước Anh là một mục tiêu sai lầm.)

goal    { noun }

Ví dụ: Always in the background, subsuming your goalsfor his goals. ( Luôn luôn ở phía sau, hi sinh mục tiêu của mình cho mục tiêu của ông ấy.)

goals  { noun }

Ví dụ: Always in the background, subsuming your goalsfor his goals.( Luôn luôn ở phía sau, hi sinh mục tiêu của mình cho mục tiêu của ông ấy.)

mark    { verb }

Ví dụ: Participants would pay to throw baseballs at a marked mechanical arm.( Những người tham dự sẽ trả tiền để ném banh vào một mục tiêu rõ ràng.)

scope  { noun }

Ví dụ: I’ll engage the target with my scope, if necessary.( Tôi sẽ tự xác định vị trí mục tiêu nếu cần thiết

Trên đây là những thông tin về Mục tiêu tiếng anh là gì? Các ví dụ liên quan mà bạn có thể tham khảo để bổ sung kiến thức từ vựng trong tiếng anh cho mình.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *