Bạn đang là Nhân viên văn phòng vậy bạn có biết nhân viên văn phòng tiếng anh là gì? Nếu chưa? hãy cũng Blog Trần Phú tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

Nhân viên văn phòng tiếng anh là gì?

Nhân viên văn phòng tiếng anh là gì?

 • Office staff : Nhân viên văn phòng

VD: The office worker of the future will be more like Iron Man. ( Những nhân viên văn phòng trong tương lai sẽ như Iron Man. )

Từ đồng nghĩa với Office staff

 • Clerk, office worker : Nhân viên văn phòng

Ví Dụ: Nguyen Van Tung a 40 year old office worker. (Nguyễn Văn Tùng một nhân viên văn phòng 40 tuổi.)

Ví Dụ: I’ve been the clerk for going on 5 years. ( Tôi đã làm nhân viên văn phòng 5 năm nay rồi. )

Office/Staff/Office staff/Officer là gì?

Có một số bạn hay nhẫm lẫn giữ nhân viên và nhân viên văn phòng là giống nhau trong tiếng anh tuy nhiên nó có sự khác nhau các bạn nhé.

 • Office
  1. Văn phòng – nơi để làm việc = room
  2. Tổ chức = proffesional organization or a bussiness ( He went to work in an architect’s office)
  3. Vị trí, nhiệm vụ = duty, position, authority (She was elected twice to the office of president.
 • Staff

Nghĩa là “NHÂN VIÊN” ( thông thường là cấp dưới, hoặc là thành viên của 1 nhóm nhân viên) = a group of persons, as employees

Ví Dụ: He is my staff --> you are a boss, and he works for you

 • Office staff

Nghĩa là nhân viên văn phòng (professional or clerical workers in an office”

 • Officer

Là người nắm giữ chức vụ nào đó, hay đảm nhiệm 1 vai trò trong 1 tổ chức, cơ quan. Ngoài ra, “Officer” còn có nghĩa ‘a member of any rank EXCEPT THE LOWEST

Vậy là bạn đã biết nhân viên văn phong tiếng anh là gì rồi nhé. Và các cũng cũng đã  có  thêm từ vựng, cách sử dụng tư vựng trên đúng cách.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *