Xuất xứ sản phẩm, nguồn gốc hàng hoá tiếng anh là gì? Và xuất xứ tiếng anh là gì? câu hỏi được nhiều người tìm hiểu. Trong bài viết này, Blog Trần Phú xin được giải đáp thắc mắc trên dành cho bạn đọc nhé.
Xuất xứ tiếng anh là gì? Và Các Từ vựng xuất nhậu khẩu
Xuất xứ tiếng anh là gì?

+ Origin { noun } : Xuất xứ ( Nguồn gốc )

  • Ví dụ: Even the base came from the original store. ( Từ việc xuất xứ ban đầu của nó.)
  • Ví dụ: What’s the origin of this word? ( Từ này xuất xứ từ đâu? )
  • Ví dụ: To list the items of unknown origin ( Lập danh sách những món hàng chưa rõ xuất xứ )

+ Source { noun } : Xuất xứ ( Nguồn gốc )

  • Ví dụ: You would check its source and test out its contents before you acted on it.( Bạn phải kiểm tra xuất xứ và nghiên cứu nội dung của thông điệp trước khi làm theo.)

Từ vựng xuất nhậu khẩu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *