Công ty chứng khoán Yuanta Việt hướng dẫn trading trên sàn Hose

Tổng Hợp

Nếu bạn đang quan tâm đến sàn chứng khoán Hose nhưng lại không biết thực hiện giao dịch như nào thì hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để cùng tìm hiểu rõ hơn nhé!

Thời gian giao dịch

Phiên

Thời gian

Phương thức GD

Phiên sáng

9h00 – 9h15

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

9h15 – 11h30

Khớp lệnh liên tục

Nghỉ trưa

  11h30 – 13h00

Phiên chiều

13h00 – 14h30

Khớp lệnh liên tục

14h30 – 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00- 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa)

Trái phiếu

Lệnh sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian giao dịch. Nếu các lệnh buổi sáng chưa khớp hoặc khớp một phần mà chưa được huỷ sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các đợt khớp lệnh buổi chiều.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt hướng dẫn trading trên sàn Hose

Phương thức khớp lệnh

 • Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch khớp lệnh mua và bán chứng khoán tại các thời điểm cụ thể. Chúng ta có các nguyên tắc định giá là:

  • Giá thực hiện có đạt đến khối lượng giao dịch tối đa hay không.

  • Nếu có nhiều hơn 1 mức giá thỏa mãn các điều kiện trên thì những giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh cuối cùng sẽ được lựa chọn.

 • Khớp lệnh liên tục: Sau khi lệnh vào hệ thống giao dịch, phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp lệnh mua và lệnh bán.

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá

 • Các đơn hàng mua với giá cao hơn sẽ được thực hiện trước.

 • Các lệnh bán đi với mức giá thấp hơn sẽ được thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian

Nếu giá của lệnh mua hoặc lệnh bán bằng nhau thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện trước.

Đơn vị giao dịch và yết giá

Đơn vị giao dịch

 • Đơn vị giao dịch khớp lệnh lỗ chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

 • Mỗi lệnh giao dịch lỗ chẵn không được vượt quá 500.000 cổ phiếu,chứng chỉ quỹ ETF, chứng chỉ quỹ đóng, chứng quyền.

 • Khối lượng giao dịch thoả thuận: Bắt đầu từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền trở lên.

 • Không có quy định về đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận và giao dịch trái phiếu.

 • Giao dịch mua bán cổ phiếu từ 01 cổ phiếu – 99 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt hướng dẫn trading trên sàn Hose

Đơn vị báo giá

 • Đối với phương thức khớp lệnh:

Mức giá

Đơn vị yết giá

<10.000 đồng

10 đồng

10.000 – 49.950 đồng

50 đồng

≥ 50.000 đồng

100 đồng

 • Đối với chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền: Tất cả đều áp dụng mức yết giá 10 đồng.

 • Không quy định đơn vị yết giá với các giao dịch thỏa thuận trái phiếu.

Lệnh giao dịch

Lệnh ATO

 • Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại giá mở cửa của nó.

 • Trong quá trình khớp lệnh, lệnh ATO được ưu tiên hơn lệnh giới hạn.

 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch để xác định giá mở cửa trong thời gian khớp lệnh thông thường, nếu lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ tự động bị hủy sau khi giá mở cửa được xác định.

Lệnh LO – Lệnh giới hạn

Lệnh mua/ bán chứng khoán tại một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ ngày vào hệ thống giao dịch đến hết ngày giao dịch hoặc khi lệnh bị hủy.

Lệnh ATC

Tương tự như lệnh ATO, nhưng được lênh ATC áp dụng trong thời gian khớp lệnh thông thường để xác định giá đóng cửa.

Lệnh MP – Lệnh thị trường

Lệnh mua chứng khoán với giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán với giá cao nhất trên thị trường.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt hướng dẫn trading trên sàn Hose

Nguyên tắc khớp lệnh

 • Sau khi vào hệ thống giao dịch, lệnh MP mua sẽ được thực hiện ngay lập tức với giá bán thấp nhất và lệnh MP bán sẽ được thực hiện ngay lập tức với giá đặt mua cao nhất trên thị trường.

 • Nếu khối lượng lệnh MP chưa được lấp đầy sau lần khớp giá đầu tiên, lệnh MP sẽ được coi là lệnh mua với giá bán cao hơn trên thị trường hoặc lệnh bán với giá đặt mua thấp hơn trên thị trường tiếp theo.

 • Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn nhưng không thể khớp được vì khối lượng của đối tác đã hết thì lệnh MP mua sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn so với mức giá cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc có thể lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn thấp hơn so với  mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá.

Đặc trưng

 • Lệnh MP chỉ được áp dụng khi giao dịch liên tục.

 • Lệnh MP bị hủy khi không có lệnh giới hạn đối ứng khi nhập lệnh vào hệ thống.

 • Lệnh MP thực hiện nhanh hơn lệnh giới hạn vì lệnh được khớp ngay khi chúng vào sổ lệnh.

Kết luận

Qua bài viết trên chắc hẳn bạn cũng đã hiểu hơn về cách trading trên sàn Hose rồi đúng không? Nếu còn nhiều thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ ngay đến website Yuanta.com.vn của chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết nhất nhé!

Bài viết liên quan