Bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí

Công Nghệ

Khi bạn muốn cài đặt và sử dụng phần mềm Visual Studio 2019 bản quyền thì cần phải có mã “KEY”. Nếu bạn chưa có? Hãy cùng Blog Trần Phú tham khảo bộ Key Visual Studio 2019 miễn phí trong bài viết sau đây.

Bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí

Key Visual Studio 2019 là gì?

Key Visual Studio 2019 là một bộ mã 25 ký tự bao gồm chữ cái và chữ số, nó có công dụng để kích hoạt bản quyền bộ phần mềm Visual Studio thành công.

Danh sách Key Active Visual Studio 2019 miễn phí

Để có thể active thành công bộ phần mềm Visual Studio 2019 sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn nhập key bên dưới dây:

 • Key Visual Studio 2019 Professional: NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y
 • Key Visual Studio 2019 Enterprise: BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF

Hướng dẫn nhập key: Đầu tiên bạn hãy mở phần mềm visual studio đã cài đặt lên

Bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí

Trên thanh công cụ hãy chọn phần: Help => Register Product

Bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí

Tại đay bấm chọn: Unlock with a Product Key

Bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí

Bạn hãy nhập Key Visual ở trên vào ô trống sau đó nhấn “Apply” là xong.

Chia sẻ thêm danh sách Key Visual Studio các phiên bản khác

Product Year Version Product Keys
Visual Studio 2019 2019 16.x Professional:

 • NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y

Enterprise:

 • BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
 • 2YNKW-D76QV-VW7H8-TY8KX-6CR9R
Visual Studio 2017 2017 15.x Professional:

 • KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

Enterprise:

 • NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Visual Studio 2015 2015 14.x Professional:

 • HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2

Enterprise:

 • HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV
 • 2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH

Team Foundation Server:

 • PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ
Visual Studio 2013 2013 12.x Professional:

 • XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKY

Premium:

 • FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494

Ultimate:

 • BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9

Team Foundation Server:

 • MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG
Visual Studio 2012 2012 11.x Professional:

 • 4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP

Premium:

 • MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC

Ultimate:

 • YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWC
 • RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8
 • YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TM
 • MMVJ9-FKY74-W449Y-RB79G-8GJGJ
 • YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP

Team Foundation Server:

 • BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB
Visual Studio 2010 2010 10.x Professional/Ultimate (built-in or below):

 • YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP
Visual Studio 2008 2007 9.x Express: Not requiredProfessional:

 • XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WT
 • WPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8T
 • PYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8T
 • WPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM
Visual Studio 2005 2005 8.x Express: Not requiredStandard: Not requiredProfessional:

 • KGR3T-F2C26-RRTGT-D6DQT-QBBB3
Visual Studio 6.0 1998 6.x
 • 111-1111111
 • 0123456789
 • 1234567890
Microsoft SQL Server
SQL Server 2008 Developer Edition:

 • PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB

Enterprise Edition:

 • JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
SQL Server 2008 R2 Developer Edition (32-bit):

 • MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVM

Developer Edition (64-bit):

 • FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8

Data Center Edition (32-bit):

 • PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB

Data Center Edition (64-bit):

 • DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38

Enterprise Edition (32-bit):

 • R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B

Enterprise Edition (64-bit):

 • GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB

Standard Version (32-bit):

 • CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CY

Standard Edition (64-bit):

 • B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDW

Working Group Edition:

 • XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6Q

WEB Edition:

 • FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition:

 • FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28

Business Intelligence Edition:

 • HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6

Developer Edition:

 • YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y

Enterprise Server/CAL Edition:

 • 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H

Standard Edition:

 • YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7

Web Edition:

 • FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F
SQL Server 2012 R2 Developer Edition:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
SQL Server 2014 Web Edition:

 • J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGW

Standard Edition:

 • P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTK

Developer Edition:

 • 82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGX

Enterprise Edition:

 • 27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79R

Enterprise Core Edition:

 • TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9D

Business Intelligence Edition:

 • GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ
SQL Server 2016 Enterprise Edition:

 • MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249

Enterprise Core Edition:

 • TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCP

Standard Edition:

 • B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCR

Web Edition:

 • BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243

Như vậy Blog Trần Phú đã chia sẻ xong cho các bạn bộ Key Visual Studio 2019 Professional & Enterprise miễn phí. Hi vọng bài viết này hữu ích dành cho những ai đang muốn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm này.

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan